طراحی و تکنولوژی

شبیه سازی با نرم افزارهای SUITCAST و PROCAST جهت شبیه سازی نحوه ریخته گری قطعات و بررسی کیفیت آنها قبل از ریخته گری برای دستیابی به مناسب ترین کیفیت، کاهش هزینه ها و بهینه سازی زمان تولید

Comments are disabled.