ریخته گری و عملیات حرارتی

کوره های ذوب القایی با فرکانس متوسط و شبکه با ظرفیت های ریخته گری از 250 کیلوگرم تا 20 تن
کوره های عملیات حرارتی با ظرفیت های 2 تن تا 100 تن
پلانت تولید گاز CO2
خط احیاء ماسه ریخته گری

Comments are disabled.